Výsledky v žákovských soutěžích a olympiádách ve školním roce 2020/2021

Naši  žáci se úspěšně zúčastňují předmětových soutěží a olympiád. Pedagogové se pravidelně podílí na organizaci nejen školních, ale i okresních a krajských kol těchto soutěží:

Okresní kola

Olympiáda z českého jazyka (kat. II-SŠ-G) – 3. místo: Lenka Kuřilová (8. A), 4. místo: Kristýna Šedivá (8.A), 12. až 17. místo: místo: Veronika Vítková a Vojtěch Švarc (8.A). Připravovala: I. Kumstová.
Matematická olympiáda (kat. Z6-ZŠ,G) – 33. místo: Lukáš Průka (1. A). Připravovala: Z. Todorovová.
Zeměpisná olympiáda (kat. A) – 20. místo: Lucie Paťhová (1. A). Připravoval: T. Bohdal.
Zeměpisná olympiáda (kat. B) – 11. místo: Matěj Šprtka (2. A), 19. místo: David Kříha (2.A) a 23. místo: Tereza Csefalvay (2.A). Připravoval: T. Bohdal.
Zeměpisná olympiáda (kat. C) – 23. místo: Tobias Busta (3. A) a 29. místo: Jakub Staník (3.A). Připravovala: M. Votavová.
Zeměpisná olympiáda (kat. D) – 2. místo: Vojtěch Švarc (8. A). Připravovala: M. Votavová.

Krajská kola

Dějepisná soutěž studentů gymnázií – 4. místo (v konkurenci 14 jihočeských gymnázií, postup do celostátního česko-slovenského finále v Chebu) – tým: L. Salcerová (8.A), A. Poláková (7.A) a P. Schmidtmajer (7.A). Připravoval: F. Slípka.
Jihočeský úsměv – literární soutěž Jihočeské vědecké knihovny a Obce spisovatelů – 1.- 10. místo bez stanovení pořadí: Daniel Sláma (1.A). Příprava: I. Kumstová.
Fyzikální olympiáda (kat. D) – 3. místo: Jiří Sýkora (5.A). Připravovala: H. Kunzová.
Olympiáda z českého jazyka (kat. II-SŠ-G) – 9. místo: Lenka Kuřilová (8. A)
Středoškolská odborná činnost (obor: ochrana a tvorba životního prostředí) – 2. místo: Kateřina Žohová (8.A). Podpora: A. Lejsková.

Celostátní kola

Literární soutěž Národního pedagogického muzea „Komenský a my“ (kat. C) – Čestné uznání: Vojtěch Švarc (8.A). Připravovala: I. Kumstová.
Středoškolská odborná činnost (obor: ochrana a tvorba životního prostředí) – 3. místo: Kateřina Žohová (8.A).
Literární soutěž Čapkoviny aneb Žijeme s knihou /kat. SŠ/ - 1. místo: Magdalena Maňásková (8.A). Příprava: I. Kumstová.
Literární soutěž ILUSTORY knihovny Akademie věd ČR – 3. místo: Lenka Kuřilová (8.A). Připravovala: I. Kumstová.

Epidemiologická situace opět nepříznivě ovlivnila konání soutěží ve školním roce 2020-2021.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.