Tradice školy

Střední školství má v Trhových Svinech dlouholetou historii, sahající až do roku 1955, kdy zde byla zřízena jedenáctiletá střední škola, na kterou v roce 1961 navázala střední všeobecně vzdělávací škola. Od roku 1969 byl pak pro tuto čtyřletou SVVŠ používán klasický název gymnázium.

Třicetiletá tradice čtyřletého gymnázia byla přerušena pouze v letech 1984-1990, kdy došlo k administrativnímu zrušení školy, přestože dosahovala velmi dobrých výsledků (do roku 1984 zde úspěšně odmaturovalo 687 studentů). Tento krok se však negativně projevil v menší návratnosti vysokoškoláků do regionu.

Proto začalo město ihned koncem roku 1989 usilovat o obnovení gymnázia. Výsledkem bylo zřízení státního gymnázia od školního roku 1991/92, a to nejprve jako elokovaného pracoviště Gymnázia Česká ulice v Čes. Budějovicích. V okamžiku, kdy škola dosáhla kapacity čtyř tříd, stalo se gymnázium od l.září 1995 samostatným právním subjektem se čtyřletým a osmiletým denním studiem a s plánovanou kapacitou 250 žáků.

V současné době je škola koncipována jako státní gymnázium s osmiletým studijním cyklem.

Regionální význam

Město Trhové Sviny je centrem široké spádové oblasti, která zahrnuje v podstatě celou jižní část okresu České Budějovice. Gymnázium proto umožňuje získat středoškolské vzdělání a maturitu i žákům, pro něž by jinak dojíždění do Č.Budějovic bylo finančně i časově náročné.

Regionální význam školy je patrný zvláště u současného osmiletého studia. Zatímco v letech 1969-84 bylo z Českých Budějovic 26% absolventů a v letech 1991-99 (u čtyřletého studia) plných 56%, nyní je zde v rámci osmiletého studia 94% žáků z regionu a pouze 6% žáků dojíždí z Českých Budějovic.

Trhové Sviny jsou také přirozeným dopravním uzlem, kde se setkávají autobusové linky z okolních měst, obcí a osad. V současnosti dojíždí do gymnázia žáci z téměř tří desítek měst a obcí spádové oblasti.

Podpora města

Město Trhové Sviny si je plně vědomo významu školy, zejména pro obecné udržení vzdělanosti v regionu. Řada absolventů se po ukončení vysoké školy vrací zpět do svého rodiště a přispívá tak k udržení odborné vzdělanosti ve spádové oblasti i k vytváření dalších pracovních míst.

Podpora města je patrná i v symbolickém nájemném za školní budovu, které činí 100,- Kč ročně, a také v investicích. Například v roce 1997 provedlo město první etapu rekonstrukce stávající budovy za 3,8 milionu Kč, čímž byly získány další učební prostory, plně vyhovující šatny pro žáky a také velká přestávková plocha před vchodem.

Rozvoj školy

S nárůstem tříd osmiletého studia začala škola druhou etapu rekonstrukce. Finanční prostředky od MŠMT ČR byly gymnáziu přiděleny v červnu 2000 a již na přelomu září a října 2000 byly zahájeny stavební práce. Za stávající budovou byla do konce června 2001 vybudována přístavba (4 velké, 2 malé učebny a několik kabinetů), která je zprovozněna od počátku září 2001 (viz fotogalerie). Škola tak již plně prostorově vyhovuje všem nárokům osmiletého studia.

Současně získala škola prostředky i na rekonstrukci školního hřiště. Hned vedle nové přístavby tak vznikl atletický areál s umělou běžeckou dráhou, doskočištěm pro skok vysoký a daleký, s prostorem pro vrh koulí a také víceúčelové hřiště s umělou trávou. Areál je v provozu rovněž od září 2001 (viz fotogalerie).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.