Výsledky v žákovských soutěžích a olympiádách ve školním roce 2005/2006

Okresní kola

Dějepisná olympiáda (kat 8 a 9) – 2.místo: Jana Roulová (3.A)
Matematická olympiáda (kat. Z6) – 22.- 30.místo: E.Nemravová, K. Schwarz, A.Žohová – úspěšní řešitelé
Matematická olympiáda (kat. Z8) - 23.- 28.místo: M.Švepeš (3.A)
Matematická olympiáda (kat. Z9) - 17.- 23.místo: Z.Kumstová (4.A), další úspěšní řešitelé - M. Bláhová, M. Jarolímek
Pythagoriáda - 15.- 22.místo: T.Kropáčková, V.Tripes, další úspěšní řešitelé M. Kříha, E. Nemravová
Olympiáda v anglickém jazyce (kat. I.B) - 1.místo: Kateřina Dvořáková (2.A)
Olympiáda v anglickém jazyce (kat.III) - 2.místo: L.Korecká (5.A)
Olympiáda v českém jazyce (kat.I) - 8.místo: Z.Kumstová (4.A)
Olympiáda v českém jazyce (kat.II) - 4.místo: L.Korecká (5.A), 9.místo: V.Nováková (7.A)
Biologická olympiáda (kat.C) - 7.místo: M.Jarolímek (4.A)
Biologická olympiáda (kat.D) - 31.místo: M.Kříha
Fyzikální olympiáda (kat.E) - 2.místo: M.Jarolímek (4.A)
Chemická olympiáda (kat.D) - 8.místo: P.Štangl (4.A)

Krajská kola

Dějepisná olympiáda (kat. 8 a 9) - 5.místo: J.Roulová (3.A)
Biologická olympiáda (kat.A) - 7.místo: B.Járová (7.A)

Celostátní kola

Literární soutěž Památníku Terezín na téma „Vidina ráje“ (II.kat.) – 2.místo: L.Horelicová (5.A)

Jiné soutěže

Školní pěvecká soutěž (M.Poláková) - 1.místo: B. Schussnixová
Školní recitační soutěž (M.Poláková, kat. I) - 1 místo: M.Bláhová, A.Beníšková a Z.Kumstová, (kat.II) - 1.místo: J.Jedlinský

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.