Na sv. Martina u sv. Bartoloměje

Dne 11. listopadu jsme se zúčastnili spolu se studenty ze III. A naučné exkurze do Mladošovic, kde jsme navštívili kostel sv. Bartoloměje a mladošovický hřbitov.

Mladošovice jsou malá obec, která se nachází asi 16 km od Českých Budějovic blízko CHKO Třeboň. V této vesničce krátce před smrtí pobýval český spisovatel a vlastenec Václav Beneš Třebízský, známý svými historickými romány jako jsou např. Královna Dagmar nebo Anežka Přemyslovna. Mladošovice si oblíbil i malíř a sochař Jan Kojan z Kojákovic, který je dokonce pohřben na zdejším hřbitově. A právě Jan Kojan v Mladošovicích zanechal i svůj obraz (kopii) Poslední večeře, namalovaný podle stejnojmenného Rembrandtova obrazu. Toto dílo najdeme v mladošovickém kostele sv. Bartoloměje, který se stal hlavním bodem naší exkurze.

Kostel sv. Bartoloměje měl být podle pověsti původně postaven mezi obcemi Mladošovice a Kojákovice na blízkém kopci Dříčov. Avšak v předvečer zahájení stavby se znenadání veškerý stavební materiál objevil v Mladošovicích na místě, kde dnes kostel stojí. Lidé usoudili, že toto bylo znamení z nebes, proto kostel postavili tam, kde stojí dodnes.

My jsme ale nepřijeli do Mladošovic pouze kvůli pověsti, ale přijeli jsme obdivovat nově zrestaurované nástěnné malby v presbytáři kostela, o kterých nám poutavě vyprávěli akademický malíř, grafik a restaurátor Antonín Hamsík a kastelán žumberské tvrze Roman Josefík. Troufáme si říci, že jsme byli jedni z prvních návštěvníků, kteří si mohli nově zrekonstruované fresky prohlédnout, neboť práce na kostele skončily nedávno. Také jsme viděli zrekonstruované sgrafitové omítky, které byly náhodně objeveny právě při opravě kostela. Dozvěděli jsme se, že tyto omítky v podobě psaníček a mořských vln pocházejí ze 16. století a pro výzdobu kostelů byly ve své době netypické. Takovéto ozdobné omítky se vyskytovaly pouze na měšťanských domech nebo zámcích a to v období renesance, kdežto kostel v Mladošovicích pochází z období gotiky. Nemůžeme se proto divit, že pro restaurátory to byl při opravě kostela opravdu mimořádný objev!

Po prohlídce jsme navštívili mladošovický hřbitov, kde odpočívá již zmiňovaný Jan Kojan.

Tato exkurze byla pro nás všechny velice zajímavá. Veliké poděkování si zaslouží naše paní učitelky Mgr. Marie Poláková, Mgr. Monika Votavová, Mgr. Iva Kumstová a pan učitel Mgr. František Kumst, kteří pro nás tuto exkurzi zajistili.

Až budete mít cestu kolem Mladošovic, udělejte si chvilku čas a zdejší kostel navštivte. Jistě nebudete litovat.

Eliška Rolínková a Kateřina Stodolovská, nejšikovnější studentky V. A

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.