Hippolyt Karel Maria František Soběslav Pinkas

28.11.2016 se studenti výtvarného semináře z kvinty a sexty zúčastnili interaktivní prohlídky obrazů v Alšově jihočeské galerii v českobudějovickém Wortnerově domě. Téma s názvem „Hippolyt Soběslav Pinkas – realismus českého Pařížana“ právě zapadalo do probírané látky z dějin výtvarného umění.

Výstava komplexně představila jeho lidský i umělecký vývoj a zasadila tvorbu do světových souvislostí s ostatními významnými realisty, kteří taktéž obohacovali vybranými plátny jednotlivé síně. Vedle Pinkasových kolegů z Čech (J. Čermáka a K. Purkyně) zde bylo možné spatřit originální malby od francouzských realistů - J. B. C. Corota, G. Courbeta i E. Boudina a dalších

Lektorka se snažila svými dotazy studenty zapojit, povzbudit ke komunikaci a k vyjádření vlastního názoru nad jednotlivými obrazy. V hlavní části výstavy jim poodhalila metodu rozkrývání vrstev obrazů pomocí rentgenového záření a nechala je nahlédnout do tajemství postupů vzniku finálního díla. Vše souviselo s tím, že AJG zakoupila do svých sbírek slavnou Modlitbu za oběšence, respektive Pohřební řeč o oběšenci, která vznikla v Paříži a byla onou třešničkou na dortu celé výstavy.

Studenti nakonec dostali do rukou fotokopii vzácného obrazu a měli aktivně ztvárnit sestavení celé kompozice obrazu vlastními těly. Zadáním byla hra gest, grimas a póz skrze výrazové možnosti a prostředky vlastního těla bez zapojení řeči – „obrazová pantomima“. Pracovali ve skupinách a posléze vzájemně konzultovali nedokonalosti ve vyjádření.

Nakonec každý, kdo stojí před dílem nějakého velikána, má nárok na vlastní dojem, pocit, názor a hodnocení, přestože jej vždy vnímáme s pokorou, úctou k umění a tvorbě.

Mgr. M. Marková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.