Aktuální informace

Zkrácení výuky v pondělí 4.12.2023

V pondělí 4.12.2023 od 13:00 probíhá školení pedagogických pracovníků. Výuka proto bude v tento den probíhat

pouze do 5. vyučovací hodiny (tj. do 12:25 hodin).          [29.11. 2023]      

 

Beseda o volbě povolání - 29.11.2023

Dispečer letového provozu  /P. Husa/

Termín: středa 29.11.2023       Pro: 7.A (4. hodina - v učebně 8.A),  8.A (5. hodina - v učebně 8.A)

Organizuje: F. Slípka         [27.11. 2023] 

 

Úspěch ve finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií - 23.11.2023

V česko-slovenském finále Dějepisné soutěže studentů gymnázií, které se uskutečnilo 23.11.2023 v Chebu, se tým našeho

gymnázia (Hubert Smolík a Jakub Staník ze sexty, a Benedikt Balek z oktávy) umístil na vynikajícím 13. místě. Gratulujeme!

Této prestižní česko-slovenské soutěže se letos účastnilo 309 českých a slovenských gymnázií, z nichž 75 se probojovalo

až do chebského finále. Tématem letošního ročníku byly evropské dějiny v letech 1945-1975.      [24.11. 2023] 

 

Vyhlášení volného dne - 27.11.2023

V souladu se zákonem 561/2004, § 24, odst. 2, vyhlašuji na pondělí 27. listopadu 2023 z organizačních

důvodů pro žáky volný den.

V Trhových Svinech 22.11.2023                         Mgr. František Slípka - ředitel školy       [22.11. 2023] 

 

Informace o stávce 27.11.2023

Zaměstnanci Gymnázia Trhové Sviny se připojují ke stávce zaměstnanců škol a školských zařízení, která se

uskuteční v pondělí 27. listopadu 2023. Z tohoto důvodu bude pro žáky školy na pondělí 27.11.2023 vyhlášen

volný den.       [22.11. 2023] 

 

Divadelní představení pro 1.- 7. ročník - 24.11.2023

Studentské divadlo StDu uvede hru Divadla Járy Cimrmana "Záskok"

Termín: 24.11.2023 od 10:00 v KD T. Sviny      Pro: 1.- 7. ročník       Organizuje: I. Kumstová      [20.11. 2023] 

 

Informační odpoledne pro rodiče - 22.11.2023

Informační odpoledne pro rodiče se koná ve středu 22.11.2023 od 16:00 do 17:30 hodin. 

Z důvodu konání porady pedagogických pracovníků odpadá v tento den odpolední výuka (tj. 7. až 10. hodina)  [15.11. 2023]  

 

Exkurze do Prahy 7.A - 28.11.2023

Národní muzeum Praha                  Termín: úterý 28.11.2023               Pro: 7.A

Organizace a dohled: M. Langerová, T. Bohdal                [15.11. 2023]    

 

Program prevence pro 1.A, 2.A, 3.A a 5.A - 20.11.2023

Program prevence - společnost e-DUHA /lektor Mgr. L.Hanák/                 Termín: pondělí 20.11.2023

Pro: 1.A (1. a 2. vyuč. hodina - Rizika sociálních sítí)      2.A a 3.A ( 3. a 4. hodina - Kyberšikana a kybergroomong)

         5.A (5. a 6. hodina - Hazard kolem nás)         Organizuje: M. Marková                 [15.11. 2023]         

        

Exkurze 2.A - 15.11.2023

Výukový program "Není plaz jako plaz" v ZOO Hluboká nad Vltavou        Termín:  středa 15.11.2023

Pro: 2.A             Organizace a dohled: A. Lejsková, M. Votavová               [2.11. 2023]     

 

Exkurze sem. Vv 5.A a 6.A - 8.11.2023

AJG Hluboká nad Vltavou                Termín:  8.11.2023

Pro: seminář Vv 5.A+6.A       Organizuje: M. Marková             [1.11. 2023] 

 

Exkurze 3.A - 7.11.2023

Vzdělávací program v ZOO Hluboká nad Vltavou                   Termín:  7.11.2023

Pro:  3.A          Organizace a dohled: A. Lejsková, I. Kumstová          [1.11. 2023] 

 

Výchovné poradenství 3.A - 31.10.2023

Práce s třídním kolektivem (Bc. P. Nýdlová - PPP Č. Budějovice)  

Termín: úterý 31.10.2023 (3. a 4. hodina)       Pro:  3.A        Organizuje: I. Kumstová       [25.10.2023] 

 

Kontakty

 

Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
Školní 995
374 01 Trhové Sviny
Tel. kancelář : 386 322 846
Tel. ředitel: 386 322 730

E-mail: gts@gymtrhovesviny.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj
ID datové schránky: 4zvxrj2
IČO: 62534408
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 6124330287/0100

Všechny kontakty

Copyright © 2022 GYMNÁZIUM TRHOVÉ SVINY. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.