.

Základní školské dokumenty

Dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Dokumenty MŠMT ČR

Dokumenty zřizovatele – Jihočeský kraj

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách zřizovaných Jihočeským krajem (v platnosti od 1.5.2008)

Zřizovací listina Gymnázia Trhové Sviny

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp