.

Užitečné odkazy

Studium na vysokých školách

www.absolventi.cz

www.vysokeskoly.cz Aktualizovaný informační modul VysokeSkoly.cz

www.imaturita.cz

www.fakulta.cz

www.infoabsolvent.cz

www.kampomaturite.cz Video „Jak se dostat na VŠ“

www.atlasskolstvi.cz

www.najdivs.cz

Národní srovnávací zkoušky

Přípravné kurzy

www.pripravne-kurzy.cz

www.tutor.cz

Praktické informace

Jak vyplnit přihlášku na VŠ

Studijní programy – akademické tituly – formy studia

Jak napsat odvolání při nepřijetí na VŠ

Učitelské noviny s přehledem vysokých škol

Učitelské noviny s přehledem studijních oborů vysokých škol je možné si vypůjčit u výchovné poradkyně Mgr. I. Kumstové.

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp