.

Termíny třídních schůzek na Gymnáziu v Trhových Svinech

Termíny:

ČT: 28.11.2019
ÚT: 12.5.2020
Vždy od 16:00h - 17:30h

V individuálních případech si lze kdykoli domluvit schůzku s jednotlivými vyučujícími (tel. 386 322 846)

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2019 HaralComp