.

Maturitní zkouška

Předseda/předsedkyně zkušební komise pro maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2019 byl/a odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje jmenován/a z Gymnázia J.V.Jirsíka.

Oficiální stránky maturitní zkoušky a právní předpisy

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2019

Nabídkový seznam literárních děl pro společnou část MZ 2019-2020

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2019 HaralComp