.

Maturitní zkouška

Předsedkyní zkušební komise pro maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2017 byla odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje jmenována Mgr. Jana Layerová z Gymnázia J.V.Jirsíka.

Školský zákon a maturitní vyhláška

Oficiální stránky nové maturity

Nabídkový seznam literárních děl pro společnou část MZ 2016-2017

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2017

Stanovení 5 dnů volna před MZ a další organizační pokyny

Jmenování členů maturitní komise 2017

Organizační rozpis ústní maturitní zkoušky 16.-18.5.2017

Časový rozpis pro ústní MZ 16.- 18.5.2017

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2018 HaralComp