.

Maturitní zkouška

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace posunulo MŠMT termíny maturitní zkoušky, a to takto:
- didaktické testy se uskuteční  ve dnech 24., 25. a 26. května 2021;
- ústní zkoušky se v Gymnáziu Trhové Sviny uskuteční ve dnech 1. až 4. června 2021.

Oficiální stránky maturitní zkoušky a právní předpisy

Maturitní seznam literárních děl pro profilovou část MZ 2020-2021 – Gymnázium Trhové Sviny

Pokyn k profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020-2021

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Jmenování členů zkušební maturitní komise

Témata k profilové části MZ 2020-2021

Časový rozpis ústní maturitní zkoušky 1.-3. 6. 2021

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp