.

Maturitní zkouška

Časový rozpis ústní maturitní zkoušky 15.- 18.6.2020

Vyhláška 232 o přijímacím řízení a maturitách v roce 2019-2020

Hygienická pravidla v době konání maturitních zkoušek 2020

Organizační rozpis ústní maturitní zkoušky 15.- 18.6.2020
Stanovení 5 dnů volna před MZ a další organizační pokyny
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2020

Oficiální stránky maturitní zkoušky a právní předpisy

Nabídkový seznam literárních děl pro společnou část MZ 2019-2020

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2020 HaralComp