.

Maturitní zkouška

Předseda/předsedkyně zkušební komise pro maturitní zkoušky konané v kalendářním roce 2019 byl/a odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje jmenován/a z Gymnázia J.V.Jirsíka.

Školský zákon a maturitní vyhláška

Oficiální stránky nové maturity

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ 2019

Seznam literárních děl pro 2018-19

Stanovení 5 dnů volna před MZ a další organizační pokyny

Časový rozpis ústní maturitní zkoušky 20.- 22.5.2019

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2019 HaralComp