.

Pozvánka na den otevřených dveří

Gymnázium Trhové Sviny

pořádá pro všechny zájemce
z řad rodičů, žáků i veřejnosti
v pátek 10.prosince 2021
v pátek 28.ledna 2022
od 15:00 do 18:00 hodin

Den otevřených dveří

Základní informace o studiu a přijímání žáků
do osmiletého studia.

Osobní kontakt s vedením a pracovníky školy.
Volný přístup do všech prostor školy.
Zajímavé pokusy z fyziky, biologie a chemie.

Matematické hádanky.
Ukázka používaných učebnic.
Přístup k internetu.
Ukázky výukových videopořadů.
Výstava historických papírových a plastikových modelů.

Bližší informace na tel.čísle: 386 322 846
www.gymtrhovesviny.cz

Pozvánka na den otevřených dveří

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2022 HaralComp