.

Suplování

Suplování:   Pondělí 5.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5.A

     

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

6.A

     

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

8.A

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kunzová Hana

       

<>

<>

-

-

-

   

Poláková Marie

     

-

..

..

..

-

..

..

-

Slípka František

 

-

-

-

..

-

-

-

-

-

 

Todorovová Zdeňka

 

Ze

La

Km

-

..

-

-

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Berka Miroslav

4.hod

přesun <<

ZEM

7.A

(VII)

z 6.hod

Kumstová Iva

3.hod

supl.

ČJL

5.A

(V)

za odpadlou

 

5.hod

přesun <<

ČJL

3.A

(III)

z 6.hod

Langerová Michaela

2.hod

supl.

BIO

7.A

(VII)

za odpadlou

 

5.hod

výměna <<

BIO

1.A

(I)

z 7.6. 6.hod

Lejsková Andrea

7.hod

navíc

SCH

7.A (SCh)

(LCH)

přespočetná hod.

Zemanová Ivana

1.hod

supl.

DEJ

6.A

(VI)

za odpadlou

 

4.hod

výměna <<

DEJ

4.A

(IV)

z (2.6. 2.hod)

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

BIO

 

(I)

výměna <<

Langerová Michaela

z 7.6. (St) 6.hod

 

5.hod

FYZ

   

výměna >>

 

na 7.6. (St) 6.hod

 

6.hod

EVH

   

odpadá

 

(Po)

3.A

5.hod

ČJL

 

(III)

přesun <<

Kumstová Iva

z 6.hod

 

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

6.hod

ČJL

   

přesun >>

 

na 5.hod

4.A

4.hod

DEJ

 

(IV)

výměna <<

Zemanová Ivana

z (2.6. 2.hod)

 

4.hod

FYZ

   

výměna >>

 

na 2.6. 2.hod

5.A

3.hod

ČJL

 

(V)

supluje

Kumstová Iva

(To)

6.A

1.hod

DEJ

 

(VI)

supluje

Zemanová Ivana

(To)

7.A

2.hod

BIO

 

(VII)

supluje

Langerová Michaela

(To)

 

4.hod

ZEM

 

(VII)

přesun <<

Berka Miroslav

z 6.hod

 

4.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Sl)

 

6.hod

ZEM

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

7.hod

SCH

SCh

(LCH)

navíc

Lejsková Andrea

 
 

9.hod

SCH

SCh

 

odpadá

 

(Le)

Suplování:   Úterý 6.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

5.A

 

Bes

Bes

               

6.A

 

Bes

Bes

               

8.A

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Berka Miroslav

 

..

..

               

Fliegerová Dagmar

   

-

               

Kumstová Iva

   

-

               

Marková Marie

-

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

Slípka František

   

-

               

Todorovová Zdeňka

-

-

-

Sl

..

..

-

-

-

-

-

Votavová Monika

 

..

..

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Slípka František

3.hod

supl.

ZSV

7.A

(VII)

za odpadlou

Zemanová Ivana

4.hod

přesun <<

DEJ

5.A

(V)

z 9.hod

 

5.hod

přesun <<

DEJ

6.A

(CJ 4)

z 8.hod

Změny v rozvrzích tříd:

5.A

4.hod

DEJ

 

(V)

přesun <<

Zemanová Ivana

z 9.hod

 

4.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

9.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 4.hod

6.A

5.hod

DEJ

 

(CJ 4)

přesun <<

Zemanová Ivana

z 8.hod

 

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

8.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 5.hod

7.A

3.hod

ZSV

 

(VII)

supluje

Slípka František

(To)

Suplování:   Středa 28.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

2.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

3.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

4.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

5.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

6.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

7.A

 

Spd

Spd

Spd

Spd

           

8.A

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Berka Miroslav

 

..

..

..

..

           

Fliegerová Dagmar

 

-

-

..

..

           

Klouda Jiří

 

-

-

..

..

           

Kumstová Iva

 

..

..

..

-

           

Kunzová Hana

 

..

..

..

-

           

Langerová Michaela

 

..

..

..

-

           

Lejsková Andrea

 

..

..

-

..

           

Marková Marie

 

-

-

-

-

           

Poláková Marie

 

....

..

-

..

           

Sháněl Jiří

 

-

..

-

..

           

Zemanová Ivana

 

..

-

..

-

           

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Mr)

 

6.hod

BIO

   

odpadá

 

(La)

2.A

5.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Ze)

 

6.hod

ONV

   

odpadá

 

(Ks)

 

8.hod

Ss

2Ss

 

odpadá

 

(Mr)

 

9.hod

Ss

2Ss

 

odpadá

 

(Mr)

3.A

5.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Kl)

 

6.hod

CHE

   

odpadá

 

(Le)

4.A

5.hod

IVT

1.p.

 

odpadá

 

(Fp)

 

6.hod

IVT

2.p.

 

odpadá

 

(Fp)

 

7.hod

ONV

   

odpadá

 

(Vo)

5.A

5.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Km)

 

6.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Be)

6.A

5.hod

AKV

AkV

 

odpadá

 

(Šp)

 

6.hod

AKV

AkV

 

odpadá

 

(Šp)

7.A

5.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Ku)

 

6.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Fl)

 

8.hod

NEJ

   

odpadá

 

(Fl)

 

9.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Km)

Pedagogický dohled u třídy:

1.A, 1.- 4. hod - Marková Marie

2.A, 1.- 4. hod - Lejsková Andrea

3.A, 1.- 4. hod - Kumstová Iva

4.A, 1.- 4. hod - Kunzová Hana

5.A, 1.- 4. hod - Poláková Marie

7.A, 1.- 4. hod - Fliegerová Dagmar

Suplování:   Čtvrtek 29.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

           

2.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

       

kšr

kšr

3.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

         

kšr

4.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

           

5.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

       

kšr

kšr

6.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

           

7.A

 

Ex

Ex

Ex

Ex

         

kšr

8.A

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fliegerová Dagmar

 

..

-

..

..

           

Kumstová Iva

 

..

..

-

..

           

Kunzová Hana

 

..

..

-

..

           

Lejsková Andrea

 

..

..

..

..

           

Marková Marie

 

-

-

..

-

           

Poláková Marie

 

-

-

..

-

           

Votavová Monika

 

..

..

-

-

           

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Vo)

 

6.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Ku)

2.A

5.hod

MAT

S1

 

odpadá

 

(Ku)

 

5.hod

ČJL

S2

 

odpadá

 

(Ks)

 

6.hod

NEJ

S2

 

odpadá

 

(Mt)

 

6.hod

ANJ

S1

 

odpadá

 

(Sh)

 

8.hod

TEV

Chl

 

odpadá

 

(Be)

3.A

5.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Kl)

 

6.hod

BIO

   

odpadá

 

(La)

 

8.hod

PSR

PSR

 

odpadá

 

(Vo)

 

9.hod

PSR

PSR

 

odpadá

 

(Vo)

4.A

5.hod

EVV

   

odpadá

 

(Mr)

 

6.hod

ONV

   

odpadá

 

(Vo)

 

8.hod

AKV

AKV

 

odpadá

 

(Po)

 

8.hod

NKV

NKV

 

odpadá

 

(Mt)

 

9.hod

EVH

   

odpadá

 

(Po)

5.A

5.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Km)

 

6.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Be)

 

8.hod

NKV

NkV

 

odpadá

 

(Fl)

 

8.hod

Nkn

Nkn

 

odpadá

 

(Fl)

6.A

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

6.hod

NEJ

2.p.

 

odpadá

 

(Fl)

 

6.hod

ANJ

1.p.

 

odpadá

 

(Kl)

 

8.hod

NKV

NkV

 

odpadá

 

(Fl)

 

8.hod

Nkn

Nkn

 

odpadá

 

(Fl)

 

9.hod

NKV

NkV

 

odpadá

 

(Fl)

 

9.hod

Nkn

Nkn

 

odpadá

 

(Fl)

7.A

5.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Be)

 

6.hod

CHE

   

odpadá

 

(Le)

 

8.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Sh)

 

9.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Sl)

Pedagogický dohled u třídy:

1.A, 1.- 4. hod - Marková Marie

2.A, 1.- 4. hod - Lejsková Andrea

3.A, 1.- 4. hod - Kumstová Iva

4.A, 1.- 4. hod - Kunzová Hana

5.A, 1.- 4. hod - Poláková Marie

6.A, 1.- 4. hod - Votavová Monika

7.A, 1.- 4. hod - Fliegerová Dagmar

Suplování:   Pátek 30.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.A

                 

kšr

kšr

2.A

                 

kšr

kšr

3.A

                 

kšr

kšr

5.A

                 

kšr

kšr

8.A

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Us

Změny v rozvrzích učitelů:

Fliegerová Dagmar

1.hod

navíc

Th

7.A

(VII)

za odpadlou

Kumstová Iva

1.hod

navíc

Th

3.A

(III)

za odpadlou

Kunzová Hana

1.hod

navíc

Th

4.A

(IV)

za odpadlou

Lejsková Andrea

1.hod

navíc

Th

2.A

(II)

za odpadlou

Marková Marie

1.hod

navíc

Th

1.A

(I)

za odpadlou

Poláková Marie

1.hod

navíc

Th

5.A

(V)

za odpadlou

Votavová Monika

1.hod

navíc

Th

6.A

(VI)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Th

 

(I)

navíc

Marková Marie

 
 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(La)

 

2.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Mr)

 

3.hod

ANJ

S1

 

odpadá

 

(Po)

 

3.hod

ANJ

S2

 

odpadá

 

(Sh)

 

4.hod

BIO

   

odpadá

 

(La)

 

5.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Ze)

 

6.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Vo)

2.A

1.hod

Th

 

(II)

navíc

Lejsková Andrea

 
 

1.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Ze)

 

2.hod

CHE

   

odpadá

 

(Le)

 

3.hod

BIO

   

odpadá

 

(Le)

 

4.hod

NEJ

S2

 

odpadá

 

(Mt)

 

4.hod

ANJ

S1

 

odpadá

 

(Sh)

 

5.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Vo)

3.A

1.hod

Th

 

(III)

navíc

Kumstová Iva

 
 

1.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Vo)

 

2.hod

NEJ

   

odpadá

 

(Mt)

 

3.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Km)

 

4.hod

EVH

   

odpadá

 

(Po)

 

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

6.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Ku)

4.A

1.hod

Th

 

(IV)

navíc

Kunzová Hana

 
 

1.hod

CHE

   

odpadá

 

(Le)

 

2.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Ze)

 

3.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Vo)

 

4.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ku)

 

5.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Ku)

 

6.hod

NEJ

1.p.

 

odpadá

 

(Ze)

 

6.hod

ANJ

2.p.

 

odpadá

 

(Kl)

5.A

1.hod

Th

 

(V)

navíc

Poláková Marie

 
 

1.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Po)

 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

3.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Be)

 

4.hod

NEJ

   

odpadá

 

(Fl)

 

5.hod

AKV

AkV

 

odpadá

 

(Po)

 

6.hod

AKV

AkV

 

odpadá

 

(Po)

6.A

1.hod

Th

 

(VI)

navíc

Votavová Monika

 
 

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

2.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Be)

 

3.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Ze)

 

4.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Vo)

 

5.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Fl)

 

6.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Sh)

7.A

1.hod

Th

 

(VII)

navíc

Fliegerová Dagmar

 
 

1.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Sh)

 

2.hod

BIO

   

odpadá

 

(La)

 

3.hod

ČJL

   

odpadá

 

(Fl)

 

4.hod

MAT

   

odpadá

 

(To)

 

5.hod

BIO

2.p.

 

odpadá

 

(La)

 

6.hod

BIO

2.p.

 

odpadá

 

(La)

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2017 HaralComp