.

Školská rada

Usnesení Školské rady Gymnázia Trhové Sviny

19.06.2020
15.01.2020
11.10.2019
21.06.2019
15.10.2018
27.06.2018
12.10.2017
21.09.2017

Složení Školské rady

Předsedkyně

Mgr. Věra Korčaková, e-mail: starostka@tsviny.cz

Místopředseda

Mgr. Milan Horňák

Členové

Bc. František Štangl
Mgr. Hana Halešová
Mgr. Hana Kunzová
Mgr. Marie Poláková

Dokumenty

Postavení a role školské rady po novele školského zákona 2012 (§ 167 a 168)
Jednací řád školské rady
Složení školské rady pro období 2017-2020

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2020 HaralComp