.

Školská rada

Usnesení Školské rady Gymnázia Trhové Sviny

24.06.2021
15.10.2020

Složení Školské rady

Předsedkyně

Mgr. Věra Korčaková, e-mail: starostka@tsviny.cz

Místopředseda

Mgr. Milan Horňák

Členové

Bc. František Štangl
Mgr. Hana Halešová
Mgr. Hana Kunzová
Mgr. Marie Poláková

Dokumenty

Postavení a role školské rady po novele školského zákona 2012 (§ 167 a 168)
Jednací řád školské rady
Jmenování školské rady GTS na období 2020-2023

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp