.

Školní projekty

Pokusy pro ZŠ

Fotogalerie z uskutečněných akcí

Smysly
Voda a vzduch
Měření základních veličin

Přínos projektu z hlediska studentů GTS

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp