.

Přijímací řízení v GTS

Přijímací řízení do 1. ročníku (primy)

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021-2022

Časový harmonogram přijímací zkoušky – Hygienická pravidla – Další průběh přijímacího řízení

Informace k jednotné přijímací zkoušce včetně testových zadání k procvičování naleznete na stránkách Cermatu: cermat.cz

Přihláška ke stažení, Poznámky k přihlášce
Údaje o škole potřebné do přihlášky
Cvičné texty pro opakování látky ZŠ

Přijímací řízení do vyšších ročníků

Příjmací řízení do vyšších ročníků
Upozornění pro uchazeče o čtyřleté studium z 9. tříd ZŠ

Legislativa

Školský zákon č. 561/2004 ve znění účinném od 1.1.2021
Vyhláška č. 253/2016 o přijímacím řízení na SŠ ve znění účinném od 7.5.2020

Termíny přijímací zkoušky

Uzávěrka pro doručení přihlášek je 1. března 2021 (přihlášky lze doručit buď osobně nebo poštou).
Přijímací zkouška se koná 5. května (1. termín) a 6. května 2021 (2. termín)

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2022 HaralComp