.

Inspekční zprávy

Protokol o veřejnosprávní kontrole ČŠI ze 17.1.2014

Inspekční zpráva ČŠI ze 17.1.2014

Inspekční zpráva ze 6.4.2010

Kontrola hospodaření za rok 2008

Inspekční zpráva z 30.1.2009

9.4.2008 provedla firma T-sport revizi sportovního areálu – bez závad.

Kontrolní šetření Krajské hygienické stanice 29.1. 2008
Dne 29.1.2008 provedla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích /Na Sadech 25/ podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 410/2005 Sb. kontrolní šetření v Gymnáziu Trhové Sviny: Závěr šetření: nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

Inspekční zpráva 24. - 25. dubna 2007
Zde si můžete stáhnout inspekční zprávu (dokument PDF, velikost 1,1MB)

Protokol o využívání finančních prostředků
Protokol České školní inspekce o veřejnosprávní kontrole využívání finančních prostředků. Kontrola proběhla 12. a 13. dubna 2006. (dokument formátu pdf, velikost 320kB)

15.2.2006 provedl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tematickou požární kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – bez závad.

Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2022 HaralComp