.

Aktuální informace a změny

15.06.2021, 13:38: Organizace konce školního roku 2020/2021

informace.png
PONDĚLÍ 28.6.2021 -  výuka podle rozvrhu do 4. vyučovací hodiny. 5. hodina bude třídnická a bude věnována úklidu tříd. Výuka od 6. vyučovací hodiny odpadá.

ÚTERÝ 29.6.2021 - branně turistické vycházky tříd do okolí Trhových Svinů (8:00 až 11:30). Dohled: třídní učitelé + další dozor. Důležité upozornění: platí zákaz koupání a rozdělávání ohňů ve volné přírodě!

STŘEDA 30.6.2021 - předání vysvědčení (8:00 až 8:45)

14.06.2021, 23:18: Roušky při výuce od 15. června 2021 zmizí!

informace.png
Od 15. června 2021 už žáci a pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku)! To se však nadále nevztahuje na přestávky a pohyb ve společných prostorách školy.

14.06.2021, 23:03: Úspěch v celostátním kole SOČ

informace.png
V celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se Kateřina Žohová z oktávy umístila v kategorii Ochrana a tvorba životního prostředí na 3. místě! Gratulujeme.

07.06.2021, 13:29: Všichni maturanti v didaktických testech uspěli !!!

informace.png
V didaktických testech společné části maturitní zkoušky (z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka i německého jazyka) uspěli všichni studenti oktávy! GRATULUJEME!

19.05.2021, 14:00: Od 24. května je prezenční výuka plně obnovena!

informace.png
   Na základě rozhodnutí vlády je od pondělí 24. května 2021 plně obnovena prezenční výuka, a to bez rotací, takže ve škole budou všechny ročníky.   Žáci se však nadále budou testovat antigenními testy, ale už pouze 1x týdně. Během pobytu ve škole musí stále nosit roušky (1.-. 4. roč.) a respirátory (5.- 8. roč.).  
   Testování bude probíhat vždy v pondělí od 7:30 do cca 8:10 pod dohledem třídních učitelů v kmenových učebnách. Třídní učitel si předem rozdělí svou třídu na 2 skupiny (tak, aby v lavici seděl při testování vždy 1 žák) - první skupina přijde do kmenové učebny v 7:30 (a po testování počká na chodbě či přestávkové ploše), druhá skupina pak v 7:50. Do šaten a dalších prostor školy mohou jít žáci až po negativním testu.  
   Osobní přítomnost žáka ve výuce je umožněna pouze tehdy, pokud:  
   1/ nemá příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy) - prosíme rodiče, aby své děti s těmito příznaky do školy neposílali,  
   2/ mu byl proveden při vstupu do školy neinvazivní preventivní antigenní test na onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem. Žák se nemusí ve škole testovat, pokud doloží, že:  
   a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (platí od 24.5.2021),  
   b) má negativní výsledek antigenního či PCR testu, který není starší než 48 hodin a který provedl poskytovatel zdravotních služeb,  
   c) má certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a od aplikace konečné dávky uplynulo nejméně 14 dnů. 
   Pozn.: žáci, kteří nebyli testování spolu s ostatními v pondělí ráno, a přišli do školy v jiný čas či v jiný den, se musí ihned po svém příchodu ohlásit v kanceláři školy a budou otestováni.
   Jídelna: odchod do jídelny Junior bude pro ty, kteří budou mít přihlášené obědy, organizován podle zvláštního časového rozvrhu.

20.04.2021, 18:52: Úspěch v krajském kole Fyzikální olympiády

informace.png
V krajském kole Fyzikální olympiády se Jiří Sýkora z kvinty umístil v kategorii D na 3. místě! Gratulujeme!

26.03.2021, 12:26: Informace o uzavření školní jídelny ZŠ

informace.png
Protože v dubnu až srpnu 2021 bude probíhat stavební rekonstrukce školní jídelny základní školy, bude tato jídelna po zbytek tohoto školního roku uzavřena. V případě obnovení prezenční výuky je domluvena náhradní forma stravování ve školní restauraci Junior sousední Střední školy. Podrobnější informaci obdrží všichni zákonní zástupci i zletilí žáci do konce března od třídních učitelů přes aplikaci Teams.

04.03.2021, 13:00: Úspěch v celostátní literární soutěži

informace.png
V celostátní literární soutěži ILUSTORY, kterou pořádala Knihovna Akademie věd ČR, se Lenka Kuřilová z oktávy umístila se svou povídkou Nevinná rytina na 3. místě!

01.03.2021, 14:11: Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

informace.png
V okresním kole Zeměpisné olympiády (kat. D) se Vojtěch Švarc z oktávy umístil na 2. místě a postupuje do krajského kola.

28.01.2021, 13:05: Úspěch v okresním kole Olympiády z českého jazyka

informace.png
V okresním kole Olympiády z českého jazyka (kat. II - SŠ) se Lenka Kuřilová z oktávy umístila na 3. místě a postupuje do krajského kola.
Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp