.

Aktuální informace a změny

10.08.2020, 8:51: Zveřejnění kandidátů pro volby do školské rady gymnázia

informace.png
Kandidáti do školské rady GTS za pedagogy a oprávněné osoby
Za pedagogické pracovníky kandidují:
Mgr. Marie Poláková, Mgr. Hana Kunzová a Mgr. Andrea Lejsková
Za oprávněné osoby kandidují: Mgr. Milan Horňák /Trhové Sviny/ a Bc. František Štangl /Ostrolovský Újezd/

03.08.2020, 11:01: Hlavní prázdniny

informace.png
Hlavní prázdniny trvají od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020. Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020.

03.08.2020, 8:59: Jmenování ředitele školy

informace.png
V konkurzním řízení (po uplynutí šestiletého funkčního období) byl ředitelem Gymnázia Trhové Sviny jmenován od 1.8.2020 znovu Mgr. František Slípka.

01.08.2020, 11:06: Rozvrh hodin pro školní rok 2020-21 je vyvěšen

informace.png
Rozvrh hodin  pro nový školní rok 2020-2021 je od 1.8.2020 vyvěšen v kolonce Rozvrh hodin na Úvodní stránce.

07.05.2020, 9:25: Upozornění pro žáky školy - formy dálkové komunikace

informace.png
   Všichni žáci gymnázia jsou povinni pravidelně sledovat informace na svých bakalářských účtech a na třídních e-mailech (případně v jiných využívaných aplikacích). Tam, kde už vyučující využívají aplikaci Teams, i tuto aplikaci.  
   Od 23. května 2020 bude vedle programu Bakaláři a třídních e-mailů výhradní formou dálkové komunikace už pouze aplikace Microsoft Teams (kterou naše škola bude využívat trvale).                                                                             
                                                                                  Mgr. F. Slípka - ředitel školy
Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2020 HaralComp