.

Aktuální informace a změny

20.04.2021, 9:38: Upozornění pro uchazeče o studim - testování na COVID-19

informace.png
Jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce musí uchazeči předložit potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Toto testování má povinnost umožnit základní škola, ve které se uchazeč vzdělává. Test pro účely přijímacího řízení je nejdříve možno provést ve čtvrtek 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu). Více informací naleznete v Důležitých sděleních na Úvodní stránce.

19.04.2021, 12:29: Pozvánky k přijímací zkoušce do primy odeslány 19.4.2021

informace.png
V pondělí 19. dubna 2021 byly uchazečům odeslány písemné pozvánky k přijímací zkoušce do primy.

26.03.2021, 12:26: Informace o uzavření školní jídelny ZŠ

informace.png
Protože v dubnu až srpnu 2021 bude probíhat stavební rekonstrukce školní jídelny základní školy, bude tato jídelna po zbytek tohoto školního roku uzavřena. V případě obnovení prezenční výuky je domluvena náhradní forma stravování ve školní restauraci Junior sousední Střední školy. Podrobnější informaci obdrží všichni zákonní zástupci i zletilí žáci do konce března od třídních učitelů přes aplikaci Teams.

24.03.2021, 12:38: Posunutí termínu přijímací zkoušky i maturitní zkoušky

informace.png
   Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace posunulo MŠMT termíny přijímací zkoušky i maturitní zkoušky, a to takto:  
   - přijímací zkoušky do primy se budou konat 5. května (1. termín) a 6. května 2021 (2. termín);  
   - didaktické testy maturitní zkoušky se uskuteční  ve dnech 24., 25. a 26. května 2021;  
   - ústní maturitní zkoušky se v Gymnáziu Trhové Sviny uskuteční ve dnech 1.- 4. června 2021.

04.03.2021, 13:00: Úspěch v celostátní literární soutěži

informace.png
V celostátní literární soutěži ILUSTORY, kterou pořádala Knihovna Akademie věd ČR, se Lenka Kuřilová z oktávy umístila se svou povídkou Nevinná rytina na 3. místě!

03.03.2021, 13:36: Počet přihlášených uchazečů o studium

informace.png
Počet přihlášených uchazečů o studium k 2.3.2021:   53

01.03.2021, 14:11: Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády

informace.png
V okresním kole Zeměpisné olympiády (kat. D) se Vojtěch Švarc z oktávy umístil na 2. místě a postupuje do krajského kola.

18.02.2021, 10:36: Od 22.2.2021 pokračuje distanční výuka

informace.png
Po skončení jarních prázdnin, tj. od 22.2.2021, pokračuje ve všech ročnících distanční výuka, a to ve stejném režimu jako doposud.

28.01.2021, 13:05: Úspěch v okresním kole Olympiády z českého jazyka

informace.png
V okresním kole Olympiády z českého jazyka (kat. II - SŠ) se Lenka Kuřilová z oktávy umístila na 3. místě a postupuje do krajského kola.

02.12.2020, 14:48: Rotační výuka v týdnu od 7.12. do 11.12.2020

informace.png
   V týdnu od 7.12. do 11.12.2020 mají v rámci rotačního způsobu vyučování prezenční výuku (ve škole) třídy: tercie, kvarta a kvinta. Oktáva má prezenční výuku stálou.  
   Třídy prima, sekunda, sexta a septima mají v tomto týdnu distanční způsob výuky.  
   Jídelna ZŠ: gymnázium má přidělený čas výdeje obědů od 13:40 hodin.

24.11.2020, 9:04: Informační odpoledne 26.11.2020 přeloženo

informace.png
Informační odpoledne 26.11.2020 se nekoná.
Bude se konat ve čtvrtek 3.12.2020, a to on-line formou přes účty žáků v aplikaci Teams: 16:00-16:30 - třídní schůzky (připojíte se v Kalendáři Teams)
16:30-17:30 - možnost komunikace s vyučujícími v aplikaci Teams.

Čtvrtletní klasifikace bude uzavřena k 30.11.2020.

03.11.2020, 8:58: Zrušení lyžařského kurzu

informace.png
Plánovaný lyžařský výcvikový kurz se v důsledku epidemiologické situace ve školním roce 2020/2021 neuskuteční. 
    V Trhových Svinech 3.11.2020                                                                                                
                                                                                                                    Mgr. F. Slípka - ředitel školy

01.10.2020, 8:55: Od 5.10.2020 omezení zpěvu a sportovních činností

informace.png
Od 5.10.2020 nastalo ve výuce omezení zpěvu a sportovních činností. Náplní hodin hudební výchovy bude pouze teorie či poslech, hodiny tělesné výchovy budou realizovány formou vycházek.

09.09.2020, 18:31: Roušky od 18. září i ve výuce!

informace.png
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude od pátku 18. září povinné nošení roušek ve školách nejen ve společných prostorách, ale i během výuky!

07.05.2020, 9:25: Upozornění pro žáky školy - formy dálkové komunikace

informace.png
   Od 23. května 2020 je výhradní formou dálkové komunikace v GTS pouze aplikace Microsoft Teams (náhradní formou mohou být třídní e-maily, standardně je využíván program Bakaláři).                                                                            
                                                                                  Mgr. F. Slípka - ředitel školy
Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2021 HaralComp