.

Aktuální informace a změny

09.09.2020, 18:31: Roušky od 18. září i ve výuce!

informace.png
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude od pátku 18. září povinné nošení roušek ve školách nejen ve společných prostorách, ale i během výuky!

09.09.2020, 7:29: Exkurze

informace.png
Exkurze  na Buškův Hamr
Určeno: pro část 2.A - společenskovědní seminář
Termín: 14.9., žáci semináře ukončí výuku v 13:00 , odejdou na oběd.
           Odchod od školy je v 13:30,návrat v 15:30 ke škole.
Organizuje: M.Marková

07.05.2020, 9:25: Upozornění pro žáky školy - formy dálkové komunikace

informace.png
   Všichni žáci gymnázia jsou povinni pravidelně sledovat informace na svých bakalářských účtech a na třídních e-mailech (případně v jiných využívaných aplikacích). Tam, kde už vyučující využívají aplikaci Teams, i tuto aplikaci.  
   Od 23. května 2020 bude vedle programu Bakaláři a třídních e-mailů výhradní formou dálkové komunikace už pouze aplikace Microsoft Teams (kterou naše škola bude využívat trvale).                                                                             
                                                                                  Mgr. F. Slípka - ředitel školy
Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2020 HaralComp