.

Aktuální informace a změny

24.11.2020, 9:04: Informační odpoledne 26.11.2020 přeloženo

informace.png
Informační odpoledne 26.11.2020 se nekoná.
Bude se konat ve čtvrtek 3.12.2020, a to on-line formou přes účty žáků v aplikaci Teams: 16:00-16:30 - třídní schůzky (připojíte se v Kalendáři Teams)
16:30-17:30 - možnost komunikace s vyučujícími v aplikaci Teams.

Čtvrtletní klasifikace bude uzavřena k 30.11.2020.

20.11.2020, 13:10: Provoz gymnázia od středy 25. listopadu 2020

informace.png
Na základě aktuálních opatření vlády rozhodlo MŠMT:

1/ od středy 25.11.2020 se vrací k prezenčnímu studiu žáci maturitních ročníků - tzn. v oktávě začíná prezenční výuka podle rozvrhu;

2/ od pondělí 30.11.2020 se vrací k prezenčnímu studiu žáci 1. - 4. ročníku. Výuka ovšem musí probíhat tzv. rotačním způsobem, takže v týdnu od 30.11.2020 nastoupí ke studiu pouze prima a sekunda, v týdnu od 7.12.2020 nastoupí pouze tercie a kvarta, v dalším týdnu opět prima a sekunda atd. Třída, která právě nemá prezenční výuku, pokračuje ve studiu distančním způsobem.

03.11.2020, 8:58: Zrušení lyžařského kurzu

informace.png
Plánovaný lyžařský výcvikový kurz se v důsledku epidemiologické situace ve školním roce 2020/2021 neuskuteční. 
    V Trhových Svinech 3.11.2020                                                                                                
                                                                                                                    Mgr. F. Slípka - ředitel školy

30.10.2020, 14:57: Distanční výuka pokračuje i od 2. listopadu

informace.png
Na základě rozhodnutí vlády ČR pokračuje distanční výuka i od 2. listopadu 2020. V Gymnáziu Trhové Sviny bude probíhat distanční výuka ve stejném režimu jako doposud.

13.10.2020, 10:30: Od 14.10.2020 distanční výuka i v 1. až 4. ročníku

informace.png
Protože vláda zrušila s platností od 14.10.2020 výuku na všech školách, budou mít ve dnech 14. až 23.10.2020 distanční výuku i žáci 1. - 4. ročníku GTS.
Podrobnější pokyny naleznete v Důležitých sděleních na Úvodní stránce.

09.10.2020, 12:30: Distanční výuka pro žáky 5.- 8. ročníku od 12.10.2020

informace.png
S ohledem na epidemiologickou situaci rozhodla ve čtvrtek 8.10.2020 vláda ČR o dalším omezení provozu škol, které v rámci nouzového stavu nastane od pondělí 12. října 2020:  
   a) 5. až 8. ročník osmiletého gymnázia přechází od pondělí 12. října 2020 na dva týdny na povinnou distanční výuku;  
   b) 1. až 4. ročník osmiletého gymnázia pokračuje v prezenční výuce;  
   c) ve dnech 26.- 30. 10.2020 mají všichni žáci volno (2 dny "covidové prázdniny", 1 den státní svátek, 2 dny podzimní prázdniny).   
   

01.10.2020, 8:55: Od 5.10.2020 omezení zpěvu a sportovních činností

informace.png
Od 5.10.2020 nastalo ve výuce omezení zpěvu a sportovních činností. Náplní hodin hudební výchovy bude pouze teorie či poslech, hodiny tělesné výchovy budou realizovány formou vycházek.

09.09.2020, 18:31: Roušky od 18. září i ve výuce!

informace.png
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude od pátku 18. září povinné nošení roušek ve školách nejen ve společných prostorách, ale i během výuky!

07.05.2020, 9:25: Upozornění pro žáky školy - formy dálkové komunikace

informace.png
   Od 23. května 2020 je výhradní formou dálkové komunikace v GTS pouze aplikace Microsoft Teams (náhradní formou mohou být třídní e-maily, standardně je využíván program Bakaláři).                                                                            
                                                                                  Mgr. F. Slípka - ředitel školy
Standards: XHTML 1.1, CSS 2.1
All rights reserved © 2006-2020 HaralComp